แหล่งโบราณคดี

ต.ยะรัง, ต.บ้านวัด, ต.ปิตูมาดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ต.วัด, ต.ปิตูมุดี, ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ม.4 บ้านจาเละ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

บ้านจาเละ ม.3 และ ม.4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ม.3 บ้านท่าพรุ ถนนสมานธาตุวิสุทธิ์ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ม.1 บ้านโคกมะเฟือง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ม.1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

เมืองชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง, ต.มะกอกเหนือ และ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

หน้า