แหล่งโบราณคดี

ม.4 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ม.4 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ถ.สันตินิมิต ม.2 ต.ละเม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

บ้านสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 

บ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ม.2 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

เขายะลา อยู่ใน ต.ลิดล และ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ภาพเขียนสีเขายะลา ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 409 และ 4065 ม.2 บ้านกูเบ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ม.2 บ้านบันนังลูวา ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ม.5 บ้านทุ่งไพล ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ม.7 บ้านบูเกตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

หน้า