แหล่งโบราณคดี

ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่

บ้านลำปางหลวง ม.1-2 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

บ้านดอนคีรี ต.นาซาว อ.เมืองน่าน จ.น่าน

เลขที่ 1 ม.11 ถ.ช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

บ้านจำปุย ต.บ้างดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 

ม.3 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

หน้า