แหล่งโบราณคดี

ม.4 บ้านไทยเจริญ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ม.5 บ้านหนองเปล้า ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วัดพรหมทินใต้ ม.11 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ ม.6 บ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ต.เจริญผล, ต.ตาสังข์ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ม.2 บ้านพระปืด ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

หลุมขุดค้นอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ำแควน้อย บริเวณเหนือคุ้งน้ำ นอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้ของเมืองสิงห์ หรืออยู่ระหว่างกำแพงเมืองกับแม่น้ำแควน้อย

บ้านป่ายาง ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

บ้านเกาะน้อย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

หน้า