แหล่งโบราณคดี

ซ.ปากน้ำกระโจมทอง ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ซ.บางแวก 76 ถ.บางแวก (ซ.จรัญสนิทวงศ์ 13 หรือ ซ.พาณิชยการธนบุรี) แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

วัดทองบางเชือกหนัง ซ.ราชพฤกษ์ 8 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ซ.ราชพฤกษ์ 8 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ถนนแก้วเงินทอง (ถ.ฉิมพลี-วัดรัชฎาธิฐาน) เชิงสะพานข้ามคลองบางระมาด แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ซ.วัดสมรโกฏิ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ซ.วัดมณฑป ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

วัดทองบางระมาด ซ.บรมราชชนนี 63 (ซ.วัดทอง) ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ซ.บรมราชชนนี 67 (ซ.วัดกระจัง) ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ซ.วัดน้อยใน ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

หน้า