แหล่งโบราณคดี

ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.สิงห์บุรี

ต.โคกปีป อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ม.4 บ้านโนนเมือง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่