แหล่งโบราณคดี

ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง