เมืองโบราณบ้านวัด

จังหวัด: 
ชื่ออื่น: 
บ้านวัด, ชุมชนโบราณยะรัง
ที่ตั้ง: 
ต.วัด, ต.ปิตูมุดี, ต.ยะรัง อ.ยะรัง
พิกัด: 
6.747060 N, 101.302129 E
เขตลุ่มน้ำหลัก: 
เขตลุ่มน้ำรอง: