เพิงผาปาโต๊ะโระ

จังหวัด: 
ชื่ออื่น: 
ปาโต๊ะโระ, ป่าโต๊ะโระ
ที่ตั้ง: 
ม.7 บ้านบูเกตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน
พิกัด: 
6.805596 N, 100.105637 E
เขตลุ่มน้ำหลัก: 
เขตลุ่มน้ำรอง: 
-