หลุมขุดค้นทางโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพ

จังหวัด: 
ชื่ออื่น: 
เมืองอภัยสาลี, ศรีเทพ, เมืองศรีเทพ
ที่ตั้ง: 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
พิกัด: 
15.467249 N, 101.141089 E
เขตลุ่มน้ำหลัก: 
เขตลุ่มน้ำรอง: