สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าแม่ทะ

จังหวัด: 
ชื่ออื่น: 
แม่ทะ
ที่ตั้ง: 
ม.1 บ้านแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ
พิกัด: 
18.189564 N, 99.575933 E
เขตลุ่มน้ำหลัก: 
เขตลุ่มน้ำรอง: