วัดพระไชยเชษฐาธิราช

จังหวัด: 
ชื่ออื่น: 
วัดทุ่งกวนวันใหญ่, วัดทุ่ง, วัดไชยเชษฐา
ที่ตั้ง: 
ม.5 บ้านกวนวันใหญ่ ต.กวนวัน (เทศบาลตำบลกวนวัน) อ.เมืองหนองคาย
พิกัด: 
17.848940 N, 102.687104 E
เขตลุ่มน้ำหลัก: 
เขตลุ่มน้ำรอง: 
-