ภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม

จังหวัด: 
ชื่ออื่น: 
เขาจันทร์งาม, เขาจันทน์งาม, แหล่งภาพเขียนสีสำนักสงฆ์เขาจันทน์งาม
ที่ตั้ง: 
เลขที่ 99 ม.12 บ้านเลิศสวัสดิ์ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว
พิกัด: 
14.813720 N, 101.593850 E
เขตลุ่มน้ำหลัก: 
เขตลุ่มน้ำรอง: