ธาตุโพนจิกเวียงงัว

จังหวัด: 
ชื่ออื่น: 
วัดพระธาตุบุ, วัดโพนจิกเวียงงัว, วัดโคกป่าฝาง, วัดดอกไม้แดง, วัดธาตุบุ, พระธาตุเวียงงัว
ที่ตั้ง: 
ม.3 บ้านโคกป่าฝาง ต.ปะโค (เทศบาลตำบลปะโค) อ.เมืองหนองคาย
พิกัด: 
17.798690 N, 102.696024 E
เขตลุ่มน้ำหลัก: 
เขตลุ่มน้ำรอง: 
-