ถ้ำภาพเขียน

ชื่ออื่น: 
ถ้ำเขาสามร้อยยอด
ที่ตั้ง: 
-
พิกัด: 
-
เขตลุ่มน้ำหลัก: 
เขตลุ่มน้ำรอง: 
-