ชุมชนโบราณดงเมืองเตย

จังหวัด: 
ชื่ออื่น: 
ดงเมืองเตย, เมืองโบราณดงเมืองเตย, ดอนเมืองเตย, ศังขปุระ
ที่ตั้ง: 
ม.1 บ้านสงเปือย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว
พิกัด: 
15.639465 N, 104.256903 E
เขตลุ่มน้ำหลัก: 
เขตลุ่มน้ำรอง: