ปัตตานี

ม.2 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

เขายะลา อยู่ใน ต.ลิดล และ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ภาพเขียนสีเขายะลา ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 409 และ 4065 ม.2 บ้านกูเบ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ม.2 บ้านบันนังลูวา ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ต.ยะรัง, ต.บ้านวัด, ต.ปิตูมาดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ต.วัด, ต.ปิตูมุดี, ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ม.4 บ้านจาเละ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

บ้านจาเละ ม.3 และ ม.4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี