ตรัง

ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

น้ำตกโตนปลิว สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง ม.7 บ้านกระเจาะ ถ.ตรัง-พัทลุง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ม.7 บ้านกระเจาะ ถ.ตรัง-พัทลุง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง

ม.8 บ้านหนองครก ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง