สมัยรัตนโกสินทร์

ม.3 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เลขที่ 193 ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เลขที่ 15 บ้านโคกขาม ม.2 บ้านโคกขาม ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เลขที่ 2 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ 1 บ้านคลองครุ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เลขที่ 102 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เลขที่ 13 ม.6  ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เลขที่ 391 ม.5 บ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ถ.ลุวัง เทศบาลเมืองระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง  

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ม.6 บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

หน้า