สมัยรัตนโกสินทร์

ถ.เพชรเกษม ม.1 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง  

เลขที่ 20 ม.9 บ้านสักน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ม.5 บ้านเขาเกตุ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ซ.วัดหนองยาวใต้ ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ถ.ทางขึ้นดอยสุเทพ (ถนนศรีวิชัย) (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1004) (ต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ – ดอยสุเทพ) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เลขที่ 2 ม.2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เลขที่ 43 ม.2 บ้านคลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เลขที่ 1 ม.3 ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ม.6 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

หน้า