สมัยรัชกาลที่ 6

ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ม.7 บ้านกระเจาะ ถ.ตรัง-พัทลุง ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง