ที่ราบ

ม.2 บ้านไร่เพนียด ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ถ.สมโภชเชียงใหม่ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ถ.สายเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

บ้านช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ม.11 บ้านช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

บ้านช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ม.1 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ม.1 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หน้า