ที่ราบ

แหล่งโบราณคดีไร่จรัลเพ็ญ เป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม

ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย สร้างในสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อยู่ชิดริมแม่น้ำฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างพร้อมป้อมปิศาจสิง ป้อมราหูจร และป้อมฝั่งตะวันตกอีก 5 ป้อม 

บ้านโคกพลับ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี

หน้า