ที่ราบ

ม.7 บ้านเสมา ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัยพัฒนา จ.กาฬสินธุ์

บ้านปราสาท ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

เลขที่ 20 ม.9 บ้านสักน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ต.พระสิงห์ ต.ศรีภูมิ (เทศบาลนครเชียงใหม่) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านสีวลี ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เลขที่ 171 บ้านเชียงมั่น ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หน้า