ที่ราบ

เลขที่ 228 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ม.1 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ถ.ถนนพระปกเกล้าซอย 2 ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

วัดบ้านก้านเหลือง ถ.เลี่ยงเมือง-ตระการ ม.3 บ้านก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

บ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ถ.ราชมรรคา 5 ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ม.7 บ้านโนนธาตุ  ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

หน้า