ศาสนสถาน

สำนักสงฆ์ธาตุกุดแห่น้อย ม.2 บ้านนาดอกไม้ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านชุมแพ ม.10 ถ.ชายทุ่ง บ้านชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ม.4 บ้านหินตั้ง ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

อยู่ระหว่างบ้านโสกคร้อ และบ้านหนองฉิม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

ม.3 บ้านเมืองน้อยใต้ ต.ในเมือง (เทศบาลเมืองชัยภูมิ) อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ม.5 บ้านดอนกู่ ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ม.2 บ้านหัวสระ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

ม.11 บ้านถนนคต ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ม.2 บ้านสระไข่น้ำ ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ, วัดสุลาลัย ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

หน้า