ศาสนสถาน

ม.5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ม.1 ต.หนองหอย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

บ้านเสาหิน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ม.1 บ้านเสาหิน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ม.11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท บ้านเมืองพาน ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ม.1 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ม.1 บ้านผึ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ม.11 บ้านช้างค้ำ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

หน้า