ศาสนสถาน

ต.วัด, ต.ปิตูมุดี, ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ม.4 บ้านจาเละ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

บ้านจาเละ ม.3 และ ม.4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ม.3 บ้านท่าพรุ ถนนสมานธาตุวิสุทธิ์ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ม.1 บ้านโคกมะเฟือง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ม.1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

เมืองชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง, ต.มะกอกเหนือ และ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วัดเขียนบางแก้ว ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยู่ในเมืองเชียงแสน จ.เชียงราย

วัดจามเทวี อ.เมืองลำพูน มีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์กู่กุด และเจดีย์แปดเหลี่ยม สมัยหริภุญชัย

หน้า