ศาสนสถาน

ม.3 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ม.4 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ม.4 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ถ.สันตินิมิต ม.2 ต.ละเม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ม.2 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ม.2 บ้านบันนังลูวา ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ม.5 บ้านทุ่งไพล ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ต.ยะรัง, ต.บ้านวัด, ต.ปิตูมาดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

หน้า