ศาสนสถาน

บ้านพระธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ในอุทยานเมืองเก่าพิจิตร ม.4 บ้านเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง บ้านทุ่งยั้ง ม.3 ต.ทุ่งยั้ง (เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง) อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ม.4 บ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ต.เชียงคาน (เทศบาลตำบลเชียงคาน) อ.เชียงคาน จ.เลย

วัดถ้ำผาบิ้ง ม.2 บ้านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่

บ้านลำปางหลวง ม.1-2 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

เลขที่ 1 ม.11 ถ.ช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

หน้า