ศาสนสถาน

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ปราสาทเมืองแขก ม.7 บ้านกกกอก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ปราสาทโนนกู่ ม.7 บ้านกกกอก ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

พระพุทธไสยาสน์ วัดธรรมจักรเสมาราม ม.3 บ้านคลองขวาง ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

หน้า