ศาสนสถาน

วัดพระธาตุศรีสองรัก ม.14 บ้านนาหัวยูง ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

ม.1 บ้านสงเปือย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ม.1 บ้านสงเปือย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ม.7 บ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ม.2 บ้านพระปืด ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เลขที่ 183/13 ถ.ชยางกูร บ้านธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

หน้า