ศาสนสถาน

ม.1 บ้านตำแย ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี (เทศบาลนครอุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี

ม.6 บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

บ้านหัวดง ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ถ.บรรณาการ บ้านหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ม.6 บ้านหนองแฝก ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

บ้านเมืองเก่า ต.ในเมือง (เทศบาลเมืองชัยภูมิ) อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ม.10 ต.ทับกวาง (เทศบาลเมืองทับกวาง) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ม.2 บ้านแขนน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ม.1 บ้านเคียน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หน้า