ศาสนสถาน

บ้านปราสาท ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

เลขที่ 20 ม.9 บ้านสักน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ซ.วัดหนองยาวใต้ ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ม.3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

เลขที่ 124 บ้านดอยสุเทพ ม.9 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านสีวลี ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เลขที่ 171 บ้านเชียงมั่น ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เลขที่ 2 ม.2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เลขที่ 43 ม.2 บ้านคลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

หน้า