จุดขนส่ง/ขนถ่ายคนหรือสินค้า

ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง