แหล่งโบราณคดีแนะนำ

เขายะลา อยู่ใน ต.ลิดล และ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ภาพเขียนสีเขายะลา ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 409 และ 4065 ม.2 บ้านกูเบ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ม.2 บ้านบันนังลูวา ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

เนื้อหาแนะนำ

infographic

Infographic

Infographic