ชนัญ วงษ์วิภาค / วิถีชีวิตท้องถิ่น วันที่สร้างเอกสาร : พ.ศ. 2520

ขอบเขตและเนื้อหา :

กลุ่มภาพวิถีชีวิตพื้นบ้าน (ทศวรรษ 2520) จำนวน 360 ระเบียน เป็นกลุ่มเอกสารที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากจบการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเน้นทำงานศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับมานุษยวิทยาเศรษฐกิจ เช่น เครื่องมือการทำกิน ภาพในชีวิตประจำวัน เนื้อหาของภาพบางส่วน สัมพันธ์พิธีกรรมและชีวิตทางสังคมอื่นๆ

คลังเก็บเอกสาร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ขอบเขตและสื่อ : สไลด์ 360 ระเบียน
แหล่งที่มาของเอกสาร : บริจาคโดย ชนัญ วงษ์วิภาค, ปี พ.ศ. 2554
การจัดเรียงเอกสาร : เอกสารจำแนกออกเป็น 7 file ตามพื้นที่ในการทำงานภาคสนาม
เงื่อนไขการเข้าถึง ทำซ้ำและดัดแปลงข้อมูล : ไม่มีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ :
ข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
ภาษา : อังกฤษ/ไทย
อักษร : อังกฤษ/ไทย
ระบบในการจัดเรียงเอกสาร : อ้างอิงระบบ ISAD(G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

Fatal error: Call to undefined function dc_DB() in /var/www/databases/anthroarchive/footer.php on line 29