ชนัญ วงษ์วิภาค / ผ้า / อุทัยธานี วันที่สร้างเอกสาร : พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2540

ขอบเขตและเนื้อหา :

สไลด์ 78 ระเบียน จากการศึกษาผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง และลักษณะของผ้าบ้านทับคล้าย ที่ใช้เทคนิค 2 ลักษณะ ได้แก่ การมัดย้อม โดยมากแล้วใช้กับตัวซิ่น ส่วนตีนซิ่น ช่างทอใช้เทคนิคการจกด้ายเพื่อสร้าง ที่บ้านทับคล้าย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ช่วงทศวรรษ 2530-2540

คลังเก็บเอกสาร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ขอบเขตและสื่อ : สไลด์ 78 ระเบียน
แหล่งที่มาของเอกสาร : บริจาคโดย ชนัญ วงษ์วิภาค, ปี พ.ศ. 2554
เงื่อนไขการเข้าถึง ทำซ้ำและดัดแปลงข้อมูล : ไม่มีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ :
ข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
ภาษา : อังกฤษ/ไทย
อักษร : อังกฤษ/ไทย
ระบบในการจัดเรียงเอกสาร : อ้างอิงระบบ ISAD(G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

   ทั้งหมด 78 ระเบียน