โอโตเม ไกล์น ฮัทธิซิง วันที่สร้างเอกสาร : พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2543

ขอบเขตและเนื้อหา :

ชุดเอกสารของ ดร.โอโตเม ไกล์น ฮัทธิซิง เป็นเอกสารจากการทำงานวิจัยในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ ประกอบไปด้วยภาพถ่ายจากหมู่บ้านลีซูในภาคเหนือของประเทศไทย บ้านดอยล้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในช่วง พ.ศ. 2525-2527 และสมุดบันทึกสนามที่เกี่ยวกับการทำวิจัยในหมู่บ้านดอยล้านและหมู่บ้านชาติพันธุ์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเอกสารส่วนตัว ได้แก่ จดหมาย ไปรษณียบัตร และบันทึกส่วนตัวในวัยเด็ก

ประวัติ :

ชื่อโดยกำเนิดคือ Machteld Otome Louisa Klein เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2473 ในเมืองอาเพลโดร์น (Appledorn) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการเลี้ยงดูและเติบโตในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ครอบครัวของท่านทำธุรกิจปลูกยางพาราและมะพร้าว ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โอโตเมได้เดินทางกลับไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อเข้ารับการศึกษา โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (2496) ปริญญาโท (2499) และปริญญาเอก (2506) ในสาขาวิชาสังคมวิทยา ณ มหาวิทยาลัยไลเดน

พ.ศ. 2512 ได้แต่งงานกับ Harsha Hutheesing (ฮาชา ฮัทธิซิง) และได้ย้ายไปที่เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสอนหนังสือ ต่อมา พ.ศ. 2518 ได้ย้ายไปที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย และสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัย  Universiti Sains Malaysia (USM) ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ทำให้ท่านได้พบกับคู่ชีวิต คือ Dr. Michael Vickery (ดร. ไมเคิล วิกเคอรี)

พ.ศ. 2524 ได้ลาออกจาก Universiti Sains Malaysia (USM) และเริ่มทำงานวิจัยวิชาการในภาคเหนือของประเทศไทย การเดินทางในครั้งนั้น ได้มีเพื่อนชาวดัตซ์คือคุณ Leo Alting von Geusau นักมานุษยวิทยาที่ศึกษาชาวอาข่าได้ร่วมเดินทางด้วย ทั้งสองคนได้เดินทางไปยังหมู่บ้านลีซูโดยมีเพื่อนชาวอาข่าคือคุณ Asue Hobday (อาซือ ฮอบ์เดย์) ที่คอยอำนวยความสะดวกและได้แนะนำให้รู้จักกับครอบครัวชาวลีซู

จากนั้นเป็นต้นมาท่านได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับชาวลีซู ณ  บ้านดอยล้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2533 งานศึกษาของท่านเกี่ยวกับลีซูได้รับการตีพิมพ์ โดยมีชื่อหนังสือว่า “Emerging Sexual Inequality among the Lisu of Northern Thailand: The Waning of Dog and Elephant Repute”  หนังสือดังกล่าวได้ถูกแปลเป็นภาษาไทย ในปี  2560 โดย ทวิช จตุวรพฤกษ์ ในชื่อภาษาไทยคือ “บ่อเกิดความไม่เสมอภาคทางเพศของชนเผ่าลีซูประเทศไทย : สุนัขตกอับ กิตติศัพท์ของช้าง
 

คลังเก็บเอกสาร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
แหล่งที่มาของเอกสาร : บริจาคโดย Otome Klein Hutheesing พ.ศ. 2560
การจัดเรียงเอกสาร : ชุดเอกสารแบ่งออกเป็น 2 series จำแนกเป็นเอกสารจากการทำงานและเอกสารส่วนตัว
เงื่อนไขการเข้าถึง ทำซ้ำและดัดแปลงข้อมูล : ไม่มีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ :
ข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
ภาษา : อังกฤษ/ไทย
อักษร : อังกฤษ/ไทย
ระบบในการจัดเรียงเอกสาร : อ้างอิงระบบ ISAD(G) ในการอธิบายชุดเอกสาร