HOME

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เห็นความสำคัญของสถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่ความสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์เคลื่อนออกจากพื้นที่ทางกายภาพไปสู่พื้นที่ของเทคโนโลยีสื่อสารและสื่อดิจิทัลมากขึ้น สิ่งที่นักมานุษยวิทยาจำเป็นต้องตั้งคำถามก็คือ  โลกดิจิทัลสร้างรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมต่างไปจากเดิมอย่างไร มนุษย์จะนิยามตัวตนและแบบแผนการดำเนินชีวิตอย่างไร อิทธิพลและอำนาจของสื่อดิจิทัลมีผลต่อการสร้างความรุนแรงและความไม่เท่าเทียมทางสังคมแบบใหม่อย่างไร คนกลุ่มไหนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการใช้สื่อดิจิทัล  อะไรคือการควบคุม การสร้างกฎระเบียบและการชี้นำทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในสื่อดิจิทัล คำถามเหล่านี้เป็นความท้าทายของการศึกษาทางมานุษยวิทยา  คำถามเหล่านี้นำไปสู่หัวข้อ “มนุษย์ในโลกดิจิทัล” ในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ. 2562 โดยคาดหวังว่านักมานุษยวิทยาจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและตั้งคำถามต่อเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัล เพื่อนำเสนอแนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาใหม่ ๆ ที่ใช้ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อและบทความเข้าร่วมการประชุม ภายใต้หัวข้อย่อยต่อไปนี้

 1. มานุษยวิทยาดิจิทัล (Digital Anthropology)
 2. อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล (Digital Self & Identity)
 3. พลเมืองเครือข่ายภายใต้วาทกรรม (Netizen in Social Media Discourses)
 4. ความเสี่ยงในสังคมดิจิทัล (Risks in digital society)
 5. เทคโนโลยีดิจิทัลกับการจัดการความรู้วัฒนธรรม (Digital technology and cultural knowledge management)
 6. ความเหลื่อมล้ำและการก้าวทันโลกดิจิทัล (Inequality and Digital Media Literacy)
 7. การแสวงหาความบันเทิงในโลกดิจิทัล (Digital Entertainment)
 8. ทุนนิยมดิจิทัล (Digital Capitalism)
 9. จริยธรรมในยุคดิจิทัล (Ethic in Digital Era)
 10. ความรุนแรงในโลกดิจิทัล (Digital Violence)

Key Dates

14 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับบทคัดย่อ
15 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ
31 พฤษภาคม 2562 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
4 – 28 มิถุนายน 2562 เปิดให้ลงทะเบียน
4 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน
5 กรกฎาคม 2562 งานประชุมวันที่ 2
6 กรกฎาคม 2562 งานประชุมวันสุดท้าย

สถานที่จัดงาน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ

 

แผนที่

 

การเดินทาง

 1. เดินทางโดยรถยนต์
  • จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานกรุงธน (ซังฮี้) ลงจากสะพานกรุงธน ตรงมาตามถนนสิรินธร ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกถนนจรัญสนิทวงศ์-สิรินธร ผ่านห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยกต่างระดับถนนบรมราชชนนี เมื่อลงสะพานให้ออกเส้นทางคู่ขนานที่ทางออกแรก (สังเกตป้าย “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๕๐๐ เมตร”) ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี ศูนย์ฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ
  • จากฝั่งพระนคร ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ลงจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ตรงมาตามถนนบรมราชชนนีโดยไม่ขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้า แต่ให้ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกถนนจรัญสนิทวงศ์-บรมราชชนนี ผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ขึ้นสะพานลอยข้ามทางแยกต่างระดับ (ซึ่งจะเป็นทางบังคับเลี้ยวซ้าย เพื่อไปทางพุทธมณฑล) เมื่อลงสะพาน ให้ออกเส้นทางคู่ขนานที่ทางออกแรก (สังเกตป้าย “ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๕๐๐ เมตร”) ตรงมาตามถนนบรมราชชนนี ศูนย์ฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ
 2. เดินทางโดยรถประจำทาง
  • รถปรับอากาศ – ปอ.66, ปอ.170, ปอ.0177,  ปอ.511, ปอ.515, ปอ.516, ปอ.530, ปอ.539, ปอ.542
  • รถธรรมดา – สาย 19, 40, 57, 123, 124, 125, 127, 146,149

ที่จอดรถ

“จอดรถได้ภายในที่จอดรถศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  แต่เนื่องจากที่จอดรถยนต์มีจำกัด ขอความกรุณาใช้รถประจำทาง รถตู้โดยสารสาธารณะ หรือแท็กซี่ จะได้รับความสะดวกมากกว่า”

การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ผ่านมา