ANNOUNCEMENT
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญน้อง ๆ ร่วมประกวดวาพภาพ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560 ภายใต้หัวข้อ "อยู่ดี กินดี มีสุข ใต้ร่มพระบริบาล"
01/12/2016