ANNOUNCEMENT
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงระบบไฟฟ้าแรงสูง และเครื่องปรับอากาศชนิด Air Handling Unit
10/10/2017