ANNOUNCEMENT
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศสอบราคาซื้อระบบจอประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
22/08/2017