ANNOUNCEMENT
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน หอประชุม และพื้นที่พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2017