ACTIVITY
เสวนาวิชาการ หมายเหตุแห่งแผ่นดิน : คติความเชื่อเกี่ยวกับพระเมรุมาศและงานพระบรมศพ
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Print