ACTIVITY
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญน้อง ๆ ร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560 ภายใต้หัวข้อ "อยู่ดี กินดี มีสุข ใต้ร่มพระบริบาล"
ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2560
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Screen Shot 2559-12-01 at 10.05.25

Screen Shot 2559-12-01 at 9.55.05