ร่วมงานกับเรา

โปรแกรมเมอร์ 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

• อายุ : 23 ถึง 30 ปี 
• อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
•  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer Engineering, Information Technology หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•  มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
•  มีทักษะในด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ ASP ในรูปแบบ OOP ได้เป็นอย่างดี
•  มีความสามารถเกี่ยวกับ .NET Framework ,Web Service, XML, Ajax, jQuery, CSS เป็นอย่างดี
•  สามารถเขียนและใช้งาน JavaScript Module เช่น JQuery, Ui ต่างๆ ของภาษา
•  มีทักษะในการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล เช่น MySQL, MSSQL 2005, 2008, 2010 หรือ Oracle
•  สามารถใช้งาน Windows Web Server, IIS เป็น
•  สามามรถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 
• มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง และมีบุคลิกภาพดี
•  รักความก้าวหน้าและพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล 
• หากมีประสบการณ์ทำงานให้กับหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
• หากพร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาก่อน 

ไฟล์ : 2017_20170711155006-1.jpg

ขนาด : 0.33 MB

ไฟล์ : 2017_20170731102834-2.png

ขนาด : 0.20 MB

ผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

• อายุ : 22 ถึง 30 ปี
• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านไอที หรือ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• หากมีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
• มีความรับผิดชอบสูง ความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และตรงต่อเวลา
• รักความก้าวหน้าและพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล
• มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
• อาศัยอยู่ : กรุงเทพมหานคร
 

ไฟล์ : 2017_20170222155458-1.pdf

ขนาด : 0.27 MB

ไฟล์ : 2017_20170223004215-2.jpg

ขนาด : 0.71 MB

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์