สิ่งพิมพ์

หนังสือแจกฟรี

book

"ท่าพูด" ต่างมุมมอง

ISBN 978-616-7154-56-5

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 1

ฟรี

หนังสือแจกฟรี

book

คู่มือจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์เพื่อชุมชน : นักสืบกาลเวลา

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนผู้เข้าชม : 0

ฟรี

หนังสือแจกฟรี

book

คู่มือการจัดอบรม

ISBN 978-616-7154-43-5

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : วรานุช ชินวรโสภาค

ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2559

จำนวนผู้เข้าชม : 0

ฟรี

หนังสือแจกฟรี

book

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน

ISBN 978-616-7154-58-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 4

ฟรี

ดาวน์โหลด

book

ชุมชนกับการปกครองชีวญาณ: กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือของไทย

ISBN 978-974-0546-90-0

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ชิเกฮารุ ทานาเบ

ปีที่พิมพ์ : 2551

จำนวนผู้เข้าชม : 0

220 บาท

สั่งซื้อ

สินค้าหมด

book

ชาติพันธุ์กับการแพทย์

ISBN 978-974-9204-45-0

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :

ปีที่พิมพ์ : 2547

จำนวนผู้เข้าชม : 0

100 บาท

สินค้าหมด

book

ภูมิปัญญาสุขภาพ : ปฏิบัติการต่อรองของความรู้ท้องถิ่น

ISBN 978-974-9295-40-3

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :

ปีที่พิมพ์ : 2548

จำนวนผู้เข้าชม : 0

150 บาท

book

พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม

ISBN 978-974-9414-80-4

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ปีที่พิมพ์ : 2549

จำนวนผู้เข้าชม : 1

260 บาท

สั่งซื้อ

สินค้าหมด

book

วาทกรรมอัตลักษณ์

ISBN 978-974-9204-47-4

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :

ปีที่พิมพ์ : 2547

จำนวนผู้เข้าชม : 0

120 บาท

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์