Modern Romance ถอดรหัสรักออนไลน์

อ่าน กัน มัน ดี Anthropology Review ตอน...
 
Modern Romance ถอดรหัสรักออนไลน์
 
รีวิวโดย:  ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
นักสังคมศาสตร์สนใจ “ความรัก” ในฐานะความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นผลผลิตของเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในแวดวงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คำอธิบายและขอบเขตการศึกษาเรื่องความรักไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่การทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในฐานะปัจเจกแต่ยังครอบคลุมและเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม ระบบอุดมการณ์ความคิดความเชื่อ และปฏิบัติการของชนชั้น มองในแง่นี้ “ความรัก” จึงเป็นวัฒนธรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ในสังคมเดียวกันแต่ต่างยุคสมัย หรือยิ่งไปกว่านั้นในสังคมที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา ภาษาและประวัติศาสตร์  
 
ถอดรหัสรักออนไลน์ เป็นหนังสือแปลจากหนังสือภาษาอังกฤษแนวสังคมวิทยาความรัก “Modern Romance: An Investigation” ที่เขียนโดย Aziz Ansari หนุ่มนักแสดงชาวอเมริกันผู้มีเชื้อสายทมิฬมุสลิม (Tamil Muslim) จากประเทศอินเดีย และ Eric Klinenberg นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันผู้สนใจเรื่องของเมือง วัฒนธรรมและสื่อ หนังสือเล่มนี้นำเสนอแง่มุมของความรักยุคดิจิทัล ผ่านการทำวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณในเขตเมืองหลวงของประเทศในหลายทวีป ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อาร์เจนตินา กาตาร์ รวมไปถึงบนพื้นที่ชุมชนเสมือนจริงอย่างอินเทอร์เน็ต ด้วยลีลาการเขียนสอดแทรกมุขตลกสไตล์อเมริกันประกอบกับภาพตัวอย่างการสนทนาจริงของคู่รักทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถเล่าเรื่องราวของความรักได้อย่างมีอรรถรส
 
ความรักมีขั้นมีตอนเสมอในทุกยุคสมัย แต่อาจเป็นไปในลักษณะแบบแผนที่ต่างกัน ขั้นตอนเหล่านี้แบ่งกว้างๆ ได้เป็น 3 ระยะ คือ ค้นหาคนที่ใช่ ตัวสินใจเลือก และลงเอย ความสั้นยาวหรือความช้าเร็วของแต่ละขั้นตอนได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต หากการแต่งงานคือการเปลี่ยนผ่านสถานะของคนๆ หนึ่งจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ อาจกล่าวได้ว่าคนในยุคปัจจุบันใช้ช่วงเวลาในชีวิตของการเป็นผู้ใหญ่วัยเริ่มนานขึ้น คือใช้ช่วงอายุเดียวกันกับที่คนสมัยก่อนแต่งงาน(ครั้งแรก) ในการทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือไปจากการหาคู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาต่อและการปรับตัวในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับอายุเฉลี่ยของการแต่งงานที่สูงขึ้นทั่วโลก นั่นหมายความว่า ในขณะเดียวกันคนเราใช้เวลาการคบหาดูใจเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกนานขึ้น ช่วงเวลานี้เองที่ทำให้เกิดคำอธิบายความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นภายใต้ชุดความคิดของ “ความรัก” การยืดขยายของระยะก่อนลงเอยกับใครสักคนนี้อธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุ ทั้งเรื่องโครงสร้างครอบครัวและบทบาทหญิงชายที่เปลี่ยนแปลงไป การอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนจากละแวกชุมชนของตนสู่เมืองใหญ่น้อยอันเป็นแหล่งรวมความหลากหลายแตกต่าง ระดับความเป็นปัจเจกที่เข้มข้นขึ้นควบคู่ไปกับความคาดหวังจากความรักเพื่อมาเติมเต็ม “ตัวตน” ของตัวเราเอง และที่สำคัญคือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้คนใช้ในการค้นหาคนที่ใช่และคัดกรองคนที่ไม่ใช่ ปัจจุบันโลกเสมือนจริงทางโทรศัพท์ได้กลายมาเป็นโลกคู่ขนานและซ้อนทับกับโลกแห่งความเป็นจริง ผู้คนใช้เวลา(ส่วนใหญ่)ไปกับการใช้โทรศัพท์มือถือในการสนทนาผ่านโลกออนไลน์ มากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กันแบบตัวต่อตัว ในสังคมอเมริกันการหาคู่ออนไลน์ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นกลายเป็นช่องทางหลักในการหาคู่ พื้นที่เหล่านี้ถูกใช้เพื่อการเริ่มต้นทำความรู้จัก การเพิ่มความสนิทชิดเชื้อ การนอกใจ และการยุติความสัมพันธ์ลง อย่างไรก็ตาม ความรักที่เติบโตไปพร้อมกับความสัมพันธ์อาจนำไปสู่การตกลงปลงใจในรูปแบบของการใช้ชีวิตร่วมกัน การจัดพิธีแต่งงาน และ/หรือการมีบุตร ขั้นตอนนี้หาใช่สิ่งสุดท้ายที่ความรักจะมอบให้หากแต่การลงเอยคือการเริ่มต้นเรียนรู้ไปกับความสัมพันธ์นั้นในช่วงต่อๆ ไปของชีวิตมนุษย์ 
 
----------------------
Modern Romance ถอดรหัสรักออนไลน์
แปลโดย: สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
เลขเรียกหนังสือ: RA643.86.B6B54 2007