ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

 

                    

 

                    

 

หากต้องการใช้งานนอกห้องสมุด กรุณาเชื่อมต่อด้วยระบบ VPN

วิธีติดตั้งและตั้งค่า VPN   สำหรับสมาชิกห้องสมุด     สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

วิธีสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก OPAC ของห้องสมุด